Bài 36.9 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.9 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào.

a) \(K \to {K_2}O \to KOH\)

b) \(P \to {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Học sinh tự viết PTHH

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Lời giải chi tiết

a)  \(4K + {O_2} \to 2{K_2}O\)  : Phản ứng hóa hợp

     \({K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\)  :   Phản ứng hóa hợp

b) \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\) :   Phản ứng hóa hợp 

    \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) : Phản ứng hóa hợp

c) \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \) :     Phản ứng thế

    \(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\) :      Phản ứng hóa hợp 

    \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) : Phản ứng hóa hợp

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close