Bài 36.11 Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 36.11 Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các thể tích khí đo cùng ở 100°C và áp suất khí quyển. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng là

A. 5 cm3 hiđro.

B. 10 cmhiđro.

C. chỉ có 10 cm3 hơi nước

D. 5 cm3 oxi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Do cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích chính là tỉ lệ số mol

+) Viết PTTH: \(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)

+) Tính theo PTHH để biết chất nào dư, sản phẩm được tính theo chất phản ứng hết

+) Trả lời yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết

Phương án D.

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ (100°C ) và áp suất (khí quyển) nên tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ số mol :

\(2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\)

(khí)      (Khí)     (hơi)

Tỷ lệ thể tích của H2 và O2: \(\frac{{10}}{2} < \frac{{10}}{1} \to \)H2 hết, O2

\({V_{{O_2}(pu)}} = \frac{1}{2}{V_{{H_2}}} = \frac{1}{2}.10 = 5\,\,c{m^3}\)

\( \to {V_{{O_2}(du)}} = 10 - 5 = 5c{m^3}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close