Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.1 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.1 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục...

 • pic

  Bài 44.2 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.2 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Có : CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.3 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.3 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :...

 • pic

  Bài 44.4 Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.4 Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan...

 • pic

  Bài 44.5 Trang 61 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.5 Trang 61 sách bài tập hóa học 8. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ ...

 • pic

  Bài 44.6* Trang 61 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.6* Trang 61 sách bài tập hóa học 8. A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch ...

 • pic

  Bài 44.7* Trang 61 SBT hóa học 8

  Giải bài 44.7* Trang 61 sách bài tập hóa học 8. Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A)...

Gửi bài Hỏi bài