Quảng cáo
 • pic

  Bài 26.1 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.1 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :...

 • pic

  Bài 26.2 Trang 35 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 26.3 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.3 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Có một số công thức hoá học được viết như sau :...

 • pic

  Bài 26.4 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.4 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ.

 • pic

  Bài 26.5 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.5 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxit.

 • pic

  Bài 26.6 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.6 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây :...

 • pic

  Bài 26.7 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.7 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau :...

 • pic

  Bài 26.8 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.8 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần chính là Fe2O3)...

 • pic

  Bài 26.9 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.9 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7 : 20. Công thức của oxit là...

 • pic

  Bài 26.10 Trang 36 SBT hóa học 8

  Giải bài 26.10 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài