Bài 26.4 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.4 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết tên và công thức hoá học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Oxit Tại đây.

Lời giải chi tiết

- 4 oxit axit : SO2 lưu huỳnh đioxit ; SO3 lưu huỳnh trioxit; P2O5 điphotpho pentaoxit; COcacbon đioxit.

- 4 oxit bazơ : Na2O natri oxit ; CaO canxi oxit ; CuO đồng oxit ; Fe2O3: sắt(III) oxit.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài tập - Có ngay lời giải