Bài 26.6 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.6 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây :...

Quảng cáo

Đề bài

Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây :

CuO, FeO, Na2O, BaO, Fe2O3, MgO.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH)

Công thức chung:      M(OH)n

Trong đó: - M: là nguyên tử kim loại.

                 - OH: là nhóm hiđroxit.

Lời giải chi tiết

CuO tương ứng với bazơ Cu(OH);

Fe2O3 tương ứng với bazơ Fe(OH)3;

FeO tương ứng với bazơ Fe(OH)2 ;

Na2O tương ứng với bazơ NaOH ;

MgO tương ứng với bazơ Mg(OH)2 ;

BaO tương ứng với bazơ Ba(OH)2.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài tập - Có ngay lời giải