Quảng cáo
 • pic

  Bài 36.1 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.1 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ;...

 • pic

  Bài 36.2 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.2 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ;...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 36.3 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.3 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn...

 • pic

  Bài 36.4 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.4 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có...

 • pic

  Bài 36.5 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.5 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc)...

 • pic

  Bài 36.6 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.6 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước...

 • pic

  Bài 36.7 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.7 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học :...

 • pic

  Bài 36.8 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.8 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được...

 • pic

  Bài 36.9 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.9 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào...

 • pic

  Bài 36.10* Trang 50 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.10* Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : CaCO3 ------> CaO ------>...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài