Bài 36.4 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.4 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ là tác dụng với nước. Những oxit bazơ tác dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

Công thức: R2On + nH2O ---> 2R(OH)n (n là hóa trị của kim loại R).

Một số oxit axit có tác dụng với nước, tạo thành dung dịch axit.

Lời giải chi tiết

- Các oxit tác dụng với nước là: SO3, Na2O, CaO, P2O5, CO2.

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\) (axit sunfuric)

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) (natri hiđroxit)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\) (Canxi hiđroxit)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) (axit photphoric)

\(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\) (axit cacbonic)

- Các oxit không tác dụng với nước là: Al2O3, CuO.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 36: Nước
 • Bài 36.5 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.5 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc)...

 • Bài 36.6 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.6 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước...

 • Bài 36.7 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.7 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học :...

 • Bài 36.8 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.8 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được...

 • Bài 36.9 Trang 49 SBT hóa học 8

  Giải bài 36.9 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài