Bài 36.6 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.6 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước...

Quảng cáo

Đề bài

Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) thu được.

c) Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol natri và kali theo công thức: n = m : M (mol).

+) Viết PTHH: 

        \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \)

        \(2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \)

+) Tính theo PTHH => số mol hiđro tạo thành => thể tích hiđro.

+) Gợi ý: Sau phản ứng chứa bazơ.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{Na}} = \dfrac{{4,6}}{{23}} = 0,2(mol);{n_K} = \dfrac{{3,9}}{{39}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \)

2 mol                                             1 mol

0,2 mol                                          x mol

\(x = \dfrac{{0,2}}{{2}} = 0,1(mol)\)

\(2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \)

2 mol                                        1 mol

0,1 mol                                      y mol

\(y = \dfrac{{0,1}}{{2}} = 0,05(mol)\)

\({V_{{H_2}}}\) sinh ra = (0,1+0,05) x 22,4 = 3,36(lít).

b) Dung dịch sau phản ứng là dung dịch bazơ nên làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close