Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.1 Trang 52 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.1 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :...

 • pic

  Bài 38.2 Trang 52 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.2 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp,...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 38.3 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.3 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, ...

 • pic

  Bài 38.4 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.4 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 ...

 • pic

  Bài 38.5 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.5 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Để đốt cháy 68 g hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít oxi ...

 • pic

  Bài 38.6 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.6 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khử 50 g hỗn hợp đồng(II) oxit và sắt(II) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí...

 • pic

  Bài 38.7 Trang 53 SBT Hóa Học 8.

  Giải bài 38.7 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam axit sunfuric...

 • pic

  Bài 38.8 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.8 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe và dung dịch HCl...

 • pic

  Bài 38.9 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.9 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit...

 • pic

  Bài 38.10 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.10 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học của các muối sau đây :...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài