Bài 38.1 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 38.1 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :...

Quảng cáo

Đề bài

a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1) Lưu huỳnh đioxit + nước ;            

(2) Sắt(III) oxit + hiđro ;                    

(3) Kẽm + dung dịch muối đồng(II) sunfat;

(4) Kẽm + axit sunfuric (loãng);

(5) Canxi oxit + nước.

b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Vận dụng kiến thức đã học, học sinh tự viết PTHH

b) +) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

+) Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

+) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

+) Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hóa học:

\((1)S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\((3)Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\)

\((4)Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\((5)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

b) - Phản ứng hóa hợp là các phản ứng : (1); (5).

- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng : (2).

- Phản ứng thế là các phản ứng: (3), (4).

 Loigiaihay.com

 • Bài 38.2 Trang 52 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.2 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp,...

 • Bài 38.3 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.3 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Từ những hoá chất cho sẵn : KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, ...

 • Bài 38.4 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.4 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 ...

 • Bài 38.5 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.5 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Để đốt cháy 68 g hỗn hợp khí hiđro và khí CO cần 89,6 lít oxi ...

 • Bài 38.6 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.6 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Khử 50 g hỗn hợp đồng(II) oxit và sắt(II) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài