Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.1 Trang 46 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.1 Trang 46 sách bài tập hóa học 8. Cho các phản ứng hoá học sau :Cu + 2AgNO3...

 • pic

  Bài 33.2 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.2 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một học sinh làm các thí nghiệm sau :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 33.3 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.3 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ...

 • pic

  Bài 33.4 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.4 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đinh sắt sạch vào giấm ăn...

 • pic

  Bài 33.5* Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.5* Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng ...

 • pic

  Bài 33.6 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.6 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, học sinh A cho 32,5 g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, ...

 • pic

  Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

 • pic

  Bài 33.8 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.8 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric...

 • pic

  Bài 33.9 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.9 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian,...

 • pic

  Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài