Bài 33.8 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.8 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric.

a) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Sau phản ứng còn dư chất nào ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol Zn và HCl.

+) PTHH: \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

+) So sánh số mol chất tham gia phản ứng để biết sau phản ứng chất nào dư. Sản phẩm được tính theo chất phản ứng hết.

Lời giải chi tiết

\({n_{Zn}} = \dfrac{{6,5}}{{65}} = 0,1(mol);{n_{HCl}} = 0,25(mol)\)

a) Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

1 mol   2 mol                          1 mol

Tỷ lệ mol \(\frac{{1}}{2} > \frac{{0,1}}{0,25}\)

Vậy Zn hết, HCl dư

\({n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = 0,1\,\,mol\)

\({V_{{H_2}}}\) thu được: 0,1 x 22,4 = 2,24(lít)

b) Chất dư là HCl:

Theo phương trình hóa học trên, số mol và khối lượng HCl dư là:

 \({n_{HCl}} = 0,25 - 0,2 = 0,05(mol)\)

\({m_{HCl}} = 0,05 \times 36,5 = 1,825(g)\) .

 Loigiaihay.com

 • Bài 33.9 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.9 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian,...

 • Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

 • Bài 33.11 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.11 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng...

 • Bài 33.12 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.12 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau :...

 • Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài