Bài 33.10 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 33.10 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí...

Quảng cáo

Đề bài

Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl để điều chế khí hiđro. Nếu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là

A. 6,5 g và 5,6 g.           B. 16 g và 8 g.

C. 13 g và 11,2 g.          D. 9,75 g và 8,4 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol hiđro

+) PTHH: \(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

               \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

+) Tính theo PTHH => khối lượng kim loại cần dùng.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol

0,1 mol            \(\leftarrow \)              0,1 mol

\({m_{Zn}} = 0,1 \times 65 = 6,5(g)\)

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)

1 mol                                     1 mol 

0,1 mol                                0,1 mol

\({m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6(g)\)

=> Chọn A.

 Loigiaihay.com

 • Bài 33.11 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.11 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng...

 • Bài 33.12 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.12 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. So sánh thể tích khí hiđro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau :...

 • Bài 33.9 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.9 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian,...

 • Bài 33.8 Trang 48 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.8 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric...

 • Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài