Bài 33.2 Trang 47 SBT hóa học 8

Giải bài 33.2 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một học sinh làm các thí nghiệm sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Một học sinh làm các thí nghiệm sau :

(1) Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch.

(2) Đun sôi nước.

(3) Đốt một mẩu cacbon.

Hỏi :

a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chất đó là chất gì ?

b) Trong thí nghiệm nào có sự biểu hiện của thay đổi trạng thái ?

c) Trong thí nghiệm nào có sự tiêu hao oxi ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra, từ đó trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Những thí nghiệm có sản phẩm mới xuất hiện là :

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

                        Sắt (II) clorua   Khí hiđro

\(C + {O_2} \to C{O_2}\)

                      Khí cacbonic

Sản phẩm mới: Ở thí nghiệm (1) là FeCl2 và H; ở thí nghiệm (3) là khí CO2

b) Trong thí nghiệm (2), nước có sự thay đổi trạng thái. .

c) Thí nghiệm (3) có sự tiêu hao oxi, do sự cháy.

 Loigiaihay.com

 • Bài 33.3 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.3 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. a) Viết phương trình hoá học của phản ứng ...

 • Bài 33.4 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.4 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đinh sắt sạch vào giấm ăn...

 • Bài 33.5* Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.5* Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng ...

 • Bài 33.6 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.6 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, học sinh A cho 32,5 g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, ...

 • Bài 33.7 Trang 47 SBT hóa học 8

  Giải bài 33.7 Trang 47 sách bài tập hóa học 8. Trong giờ thực hành hoá học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài