Bài 38.10 Trang 53 SBT hóa học 8

Giải bài 38.10 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học của các muối sau đây :...

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức hoá học của các muối sau đây :

a) Canxi clorua ; b) Kali clorua ; c) Bạc nitrat;

d) Kali sunfat;   đ) Magie nitrat;  e) Canxi sunfat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc hóa trị để viết CTHH: \({\mathop A\limits^a _x}{\mathop B\limits^b _y} \Leftrightarrow {\rm{ax}} = by\)

Lời giải chi tiết

a) CaCl2 ; b) KCl; c) AgNO; d) K2SO4 ; đ) Mg(NO3)2 ; e) CaSO4.

Loigiaihay.com

 • Bài 38.11 Trang 53 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.11 Trang 53 sách bài tập hóa học 8. a) Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl, khối lượng muối ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là...

 • Bài 38.12 Trang 54 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.12 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Thế nào là gốc axit ? Tính hoá trị của các gốc axit...

 • Bài 38.13 Trang 54 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.13 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, Al trong các hiđroxit sau đây :...

 • Bài 38.14 Trang 54 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.14 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro.

 • Bài 38.15 Trang 54 SBT hóa học 8

  Giải bài 38.15 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài