Bài 38.14 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.14 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: +) Dùng than hồng => nhận ra oxi.

+) CO2: làm tắt ngọn nến đang cháy và làm đục nước vôi trong.

+) Hiđro: cháy được với ngọn lửa màu xanh.

+) Nitơ: làm tắt ngọn nến đang cháy và không làm đục nước vôi trong là khí nitơ.

Lời giải chi tiết

- Khí nào làm than hồng cháy sáng là khí oxi.

Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và làm đục nước vôi trong là khí cacbon đioxit (CO2).

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

- Khi đưa que đóm đang cháy vào các khí, khí nào cháy được với ngọn lửa màu xanh, đó là khí hiđro. Hoặc có thể cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm đổi màu CuO là khí hiđro.

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,{H_2}O\)

(màu đen)                          (màu đỏ)

- Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy và không làm đục nước vôi trong là khí nitơ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài