Bài 36.10* Trang 50 SBT hóa học 8

Giải bài 36.10* Trang 50 sách bài tập hóa học 8. Cho sơ đồ chuyển hoá sau : CaCO3 ------> CaO ------>...

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

CaCO3 ------> CaO ------> Ca(OH)-----> CaCO3.

Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn chuyển hoá trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các kiến thức đã học để viết PTHH.

Lời giải chi tiết

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close