Bài 36.8 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.8 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng CaO nguyên chất.

+) PTHH: \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

+) Tính theo PTHH => Khối lượng \(Ca{(OH)_2}\) thu được .

Lời giải chi tiết

Khối lượng vôi sống (CaO) nguyên chất :

\(\dfrac{{210 \times (100 - 10)}}{{100}}= 189(kg)\)

Phương trình hóa học 

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

56 kg                         74 kg

189 kg                        x kg

\(x = \dfrac{{74 \times 189}}{{56}}= 249,75\)

Khối lượng \(Ca{(OH)_2}\) thu được là: 249,75 kg.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close