Bài 36.1 Trang 48 SBT hóa học 8

Giải bài 36.1 Trang 48 sách bài tập hóa học 8. Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ;...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là

A. 3.                            B. 4.

C. 5.                            D. 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Nước Tại đây.

Lời giải chi tiết

Đó là các oxit CaO, Na2O,  BaO; K2O.

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

\(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\)

\({K_2}O + {H_2}O \to 2K{\rm{O}}H\)

=> Chọn B.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 36: Nước
Quảng cáo
list
close
Gửi bài