Bài 36.3 Trang 49 SBT hóa học 8

Giải bài 36.3 Trang 49 sách bài tập hóa học 8. Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn...

Quảng cáo

Đề bài

Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là

A. nước.                 

B. nước và phenolphtalein.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch H2SO4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Dùng nước và phenolphtalein.

Lời giải chi tiết

MgO không tan trong nước, N2O5 tan trong nước tạo thành axit HNO3 không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành dung dịch Ba(OH)2 làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.

\({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\)

\(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\)

=> Chọn B.

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 36: Nước
Quảng cáo
list
close
Gửi bài