Bài 26.7 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.7 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau :

a) Natri \( \to \) natri oxit \( \to \) natri hiđroxit.

b) Cacbon \( \to \) cacbon đioxit \( \to \) axit cacbonic (H2CO3).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Oxit Tại đây.

Lời giải chi tiết

a) \(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\)

    \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

b) \(C + {O_2} \to C{O_2}\)

    \(C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài