Bài 26.5 Trang 36 SBT hóa học 8

Giải bài 26.5 Trang 36 sách bài tập hóa học 8. Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxit.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Đơn giản nhất ta sử dụng phản ứng hóa hợp để điều chế oxit từ các đơn chất tương ứng.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học điều chế 3 oxit:

\(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)

\(2S{O_2} + {O_2}\buildrel {{t^o},xt} \over\longrightarrow 2S{O_3}\)

\(2Zn + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO\)

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài tập - Có ngay lời giải