Bài 26.1 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 26.1 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :...

Quảng cáo

Đề bài

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là :

A. CO2, SO2, Na2O, SO3, NO2.      

B. CaO, CO2, SO2, P2O5.

C. CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2.       

D. NO2, P2O5, Fe2O3, CaO.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Oxit Tại đây.

Lời giải chi tiết

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit axit là : CO2, SO2, SO3, P2O5, NO2

=> Chọn C.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài tập - Có ngay lời giải