Bài 26.2 Trang 35 SBT hóa học 8

Giải bài 26.2 Trang 35 sách bài tập hóa học 8. Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :...

Quảng cáo

Đề bài

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :

A. FeO, CaO, CO2, NO2.                  

B. CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

C. CaO, NO2, P2O5, MgO.                

D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Oxit Tại đây.

Lời giải chi tiết

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là : CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

=> Chọn B.

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Oxit
Gửi bài tập - Có ngay lời giải