Bài 3.69 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.69 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường thẳng đi qua điểm M...

Quảng cáo

Đề bài

 Đường thẳng đi qua điểm \(M\left( {1;2} \right)\) và song song với đường thẳng \(d:4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

A. \(4x + 2y + 3 = 0\) 

B. \(2x + y + 4 = 0\) 

C. \(2x + y - 4 = 0\) 

D. \(x - 2y + 3 = 0\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song thì chúng có cùng VTPT.

Lời giải chi tiết

\(d\) có VTPT \(\overrightarrow n  = \left( {4;2} \right)\) nên \(\Delta //d\) có \(\overrightarrow n  = \left( {4;2} \right)\) là VTPT.

\(\Delta \) đi qua \(M\left( {1;2} \right)\) và nhận \(\left( {4;2} \right)\) là VTPT nên có phương trình:

\(4\left( {x - 1} \right) + 2\left( {y - 2} \right) = 0\) \( \Leftrightarrow 4x + 2y - 8 = 0\) \( \Leftrightarrow 2x + y - 4 = 0\) 

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close