Bài 3.35 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.35 trang 75 sách bài tập đại số 10. Một công ty kinh doanh...

Quảng cáo

Đề bài

Một công ty kinh doanh xe buyt có 35 xe gồm 2 loại : loại xe chở được 45 khách và loại xe chở được 12 khách. Nếu dùng tất cả số xe đó tối đa công ty chở một lần được 1113 khách. Vậy công ty có số xe mỗi loại là 

A. 20 xe 45 chỗ, 15 xe 12 chỗ

B. 17 xe 45 chỗ, 18 xe 12 chỗ

C. 21 xe 45 chỗ, 14 xe 12 chỗ

D. 19 xe 45 chỗ, 16 xe 12 chỗ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Lời giải chi tiết

Gọi x là số xe chở được 45 khách, y là số xe chở được 12 khách.

Ta có hệ phương trình : \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y = 35}\\{45x + 12y = 1113}\end{array}} \right.\)

Giải hệ phương trình bằng casio ta được ngay kết quả  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 21}\\{y = 14}\end{array}} \right.\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài