Bài 3.34 trang 132 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.34 trang 132 sách bài tập đại số và giải tích 11. Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau :

A. \({u_n} = \dfrac{{{2^n} - 1}}{{{2^n} + 1}}\)

B. \({u_n} = 3n\)

C. \({u_n} = \dfrac{{{{\left( { - 3} \right)}^n}}}{3}\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = \sqrt {u_n^2 + 1} \,voi\,n \ge 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) được gọi là cấp số nhân nếu \({u_{n + 1}} = q{u_n}\).

Lời giải chi tiết

Xét đáp án C:

\(\dfrac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = \dfrac{{{{\left( { - 3} \right)}^{n + 1}}}}{3}:\dfrac{{{{\left( { - 3} \right)}^n}}}{3} =  - 3\) nên \({u_{n + 1}} =  - 3{u_n}\) hay \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp số nhân công bội \(q =  - 3\), số hạng đầu \({u_1} =  - 1\).

Chọn C.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Cấp số nhân
list
close
Gửi bài Gửi bài