Bài 3.32 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.32 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân...

Quảng cáo

Đề bài

Viết bốn số xen giữa các số \(5\) và \(160\) để được một cấp số nhân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có : \({u_1} = 5,{u_6} = 160\) \( \Rightarrow 160 = 5.{q^5} \Leftrightarrow q = 2\)

Vậy \({u_2} = 10,{u_3} = 20,{u_4} = 40,{u_5} = 80\)

Bốn số cần tìm là \(10,20,40,80.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Cấp số nhân
list
close
Gửi bài Gửi bài