Bài 3.32 trang 131 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.32 trang 131 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Viết bốn số xen giữa các số \(5\) và \(160\) để được một cấp số nhân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({u_n} = {u_1}{q^{n - 1}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có : \({u_1} = 5,{u_6} = 160\) \( \Rightarrow 160 = 5.{q^5} \Leftrightarrow q = 2\)

Vậy \({u_2} = 10,{u_3} = 20,{u_4} = 40,{u_5} = 80\)

Bốn số cần tìm là \(10,20,40,80.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close