Bài 3.29 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.29 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

LG a

 \(\left\{ \begin{array}{l}3{x_1} + 4{x_2} - 5{x_3} = 12\\ - 4{x_1} + 2{x_2} + 7{x_3} = 7\\5{x_1} + 6{x_2} - 4{x_3} = 12\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 2

Bước 2: Nhập các hệ số tương ứng

Lời giải chi tiết:

\(({x_1},{x_2},{x_3}) \approx ( - 2,52;3,2; - 1,35)\);

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}0,3x - 4,7y + 2,3z = 4,9\\ - 2,1x + 3,2y + 4,5z = 7,6\\4,2x + 2,7y + 3,7z = 5,7\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng cho máy fx 570 VN

Bước 1: Nhấn MODE \( \to \)chọn 5 \( \to \)chọn 2

Bước 2: Nhập các hệ số tương ứng

Lời giải chi tiết:

\((x;y;z) \approx ( - 0,29; - 0,22;1,71)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài