Bài 3.26 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.26 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho cấp số cộng \(5,x,y,17\). Khi đó:

A. \(x = 9,y = 12\)

B. \(x = 8,y = 14\)

C. \(x = 7,y = 12\)

D. \(x = 9,y = 13\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({u_{n + 1}} - {u_n} = d\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(5,x,y,17\) là cấp số cộng \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 5 = y - x\\y - x = 17 - y\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x - y = 5\\ - x + 2y = 17\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 9\\y = 13\end{array} \right.\).

Chọn D.

Cách trắc nghiệm:

Nhận xét x + y = 5 + 17 = 22 để loại các phương án A, C.

Tiếp đó loại phương án B vì x – 5 = 8 – 5 = 3 còn y – x = 6.

Có thể kiểm tra trực tiếp sẽ thấy D đúng.


Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Cấp số cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài