Bài 3.24 trang 124 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.24 trang 124 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số cộng chứng minh rằng nếu...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn cấp số cộng trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau :

A. \({u_n} = {2^n} + 1\)

B. \({u_n} = \dfrac{{{3^n}}}{n}\)

C. \({u_n} = 5n\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 1\\{u_{n + 1}} = {u_n} + n\,voi\,n \ge 1\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là CSC nếu \({u_{n + 1}} - {u_n} = d\) không đổi.

Lời giải chi tiết

Đáp án C : \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5\left( {n + 1} \right) - 5n = 5\) nên làm cấp số cộng công sai \(d = 5\) và số hạng đầu \({u_1} = 5\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Cấp số cộng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài