Bài 32.5 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.5 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Phản ứng H2 khử sắt(II) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng ...

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng Hkhử sắt (II) oxit thuộc loại phản ứng gì ? Tính khối lượng sắt (II) oxit bị khử bởi 2,24 lít khí hiđro (đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol hiđro

+) PTHH:  \(FeO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Fe + {H_2}O\)

+) Tính theo phương trình hóa học => khối lượng sắt (II) oxit bị khử.

Lời giải chi tiết

Phản ứng Hkhử sắt (II) là phản ứng oxi hóa -khử:

\(FeO\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Fe + {H_2}O\)

1 mol               1 mol 

\(x \leftarrow \dfrac{{2,24}}{{22,4}}\)= \(0,1mol\)

\( \to x = 0,1mol\)

Khối lượng FeO cần dùng: 0,1 x 72 = 7,2 (g)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài