Bài 32.6 trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.6 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4...

Quảng cáo

Đề bài

Cần điều chế 33,6 g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng FeO4 cần dùng.

c) Tính thể tích khí CO (đktc) đã dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(F{e_3}{O_4} + 4CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe + 4C{O_2}\)

b), c) Tính số mol Fe, dựa vào PTHH => số mol FeO4 và CO.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({n_{Fe}} =\dfrac{{33,6}}{{56}}\) = \(0,6(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(F{e_3}{O_4} + 4CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe + 4C{O_2}\)

1 mol          4 mol         3 mol

x mol \( \leftarrow \)     y mol\( \leftarrow \)    0,6 mol

\(x = \dfrac{{0,6}}{{3}} = 0,2(mol);y =\dfrac{{0,6 \times 4}}{3}\)= \(0,8(mol)\)

b) Khối lượng FeOcần dùng để điều chế 33,6 g Fe:

232 x 0,2 = 46,4 (g)

c) Thể tích khí cần dùng: 0,8 x 22,4 =17,92 (lít).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài