Bài 32.9 Trang 46 SBT hóa học 8

Giải bài 32.9 trang 46 sách bài tập hóa học 8. Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit...

Quảng cáo

Đề bài

Người ta dùng khí cacbon oxit để khử đồng (II) oxit.

a) Nếu khử a gam đồng (II) oxit thì thu được bao nhiêu gam đồng ?

b) Cho a = 150 g, hãy tính kết quả bằng số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính theo PTHH: \(CO + CuO\,\,\,\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + \,C{O_2}\)

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học :  \(CO + CuO\,\,\,\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu\,\,\, + \,C{O_2}\)

             80 g            64 g

a) \(x =\dfrac{{64 \times a}}{80}\)

b) a =150 g \( \to \) Khối lượng Cu thu được : 0,8 x 150 = 120 (g).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài