Bài 3.11 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.11 trang 148 sách bài tập hình học 10. Tính bán kính của đường tròn...

Quảng cáo

Đề bài

Tính bán kính của đường tròn có tâm là điểm \(I(1;5)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :4x - 3y + 1 = 0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng \(\Delta \) tiếp xúc với đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) nếu và chỉ nếu \(d\left( {I,\Delta } \right) = R\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(R = d(I,\Delta ) = \dfrac{{\left| {4 - 15 + 1} \right|}}{{\sqrt {16 + 9} }} = 2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài