Giải bài 3 trang 98 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ thần kinh ở người bao gồm những bộ phận nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Hệ thần kinh ở người bao gồm những bộ phận nào ?

(Có thể trình bày khái quát dưới dạng sơ đồ)

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh ở người :

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Gửi bài