Giải bài 3 trang 51 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 51 Sách bài tập Sinh học 6: Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với côn trùng và đối với sự thụ phấn của hoa?

Quảng cáo

Đề bài

Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với côn trùng và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thụ phấn

Lời giải chi tiết

Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút côn trùng. Côn trùng có thể phát hiện ra chúng từ xa và bay đến hút mật hoặc lấy phấn hoa rồi lại sang hoa khác nên có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài