Bài 3 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát trên trục số đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn từ điểm \(0\) đến điểm \(1\)) được chia thành \(6\) phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{6}\) đơn vị cũ.

Lời giải chi tiết

Ta điền vào ô trống như sau:

Giải thích: 

Quan sát trên trục số đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn từ điểm \(0\) đến điểm \(1\)) được chia thành \(6\) phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng \(\dfrac{1}{6}\) đơn vị cũ.

Khi đó: 

Điểm \(A\) nằm ở bên trái điểm \(0\) và cách \(0\) một đoạn bằng \(6\) đơn vị mới. Do đó điểm \(A\) biểu diễn số hữu tỉ: \( - \left( {6.\dfrac{1}{6}} \right) =  - 1\).

Điểm \(B\) nằm ở bên trái điểm \(0\) và cách \(0\) một đoạn bằng \(2\) đơn vị mới. Do đó điểm \(B\) biểu diễn số hữu tỉ: \( - \left( {2.\dfrac{1}{6}} \right) =  \dfrac{-2}{6}=   \dfrac{-1}{3}\).

Điểm \(C\) nằm ở bên phải điểm \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(3\) đơn vị mới. Do đó điểm \(C\) biểu diễn số hữu tỉ: \(3.\dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}\).

Điểm \(D\) nằm ở bên phải điểm \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(8\) đơn vị mới. Do đó điểm \(D\) biểu diễn số hữu tỉ: \(8.\dfrac{1}{6} = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3} = 1\dfrac{1}{3}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close