Bài 7 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số 1.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x ∈\mathbb Q\), biết rằng \(x\) là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số \(1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số hữu tỉ âm được lập từ ba chữ số \(1\), sau đó so sánh các số đó để tìm \(x\).

Lời giải chi tiết

Các số hữu tỉ âm được lập từ ba chữ số \(1\) là: \( - 111;\,-\dfrac{{ 1}}{{11}};-\dfrac{{ 11}}{{1}}\).

Ta có: \(-111<-11\) hay \(-111<-\dfrac{{ 11}}{{1}}\) (1)

Lại có:

\(\left. \begin{array}{l}
\dfrac{{ - 11}}{{1}} =- 11 < - 1\\
- 1 < \dfrac{{ - 1}}{{11}}
\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{{ - 11}}{{1}} < \dfrac{{ - 1}}{{11}}\,(2)\)

Từ (1) và (2) suy ra  \( - 111<\,-\dfrac{{ 11}}{{1}}<-\dfrac{{ 1}}{{11}}\).

Vậy số \(x\) cần tìm là:  \(\dfrac{{ - 1}}{{11}}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close