Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân.

1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường :

- Số NST kép ở kì đầu là bao nhiêu ?

- Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu ?

- Số NST kép đang phân li về 1 cực tế bào là bao nhiêu ?

- Khi kết thúc lần phân bào I thì mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép ?

2. Khi các tế bào con chuyển sang lần phân bào II bình thường :

- Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

- Số NST đơn và số tâm động ở kì sau của mỗi tế bào là bao nhiêu ?

- Số NST đơn ở mỗi tế bào con được tạo thành khi kết thúc lần phân bào II là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết diễn biến giảm phân

Lời giải chi tiết

1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường :

- ở kì đầu tế bào có 46 NST kép.

- ở kì giữa tế bào có 46 NST kép.

- Số NST kép đang phân li về 1 cực tế bào là: 46 NST kép : 2 = 23 NST kép.

- Khi kết thúc lần phân bào I, mỗi tế bào con được tạo thành đều mang 23 NST kép.

2. Khi các tế bào con chuyển sang lần phân bào II bình thường:

- Mỗi tế bào con ở kì giữa có 23 NST kép và 23 tâm động.

- Mỗi tế bào con ở kì sau có:

23 NST đơn X 2 = 46 NST đơn.

23 tâm động X 2 = 46 tâm động

- Mỗi tế bào con được tạo thành sau lần phân bào II có 23 NST đơn

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close