Giải bài 3 trang 121 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Tuyến yên và tuyến giáp.

Lời giải chi tiết

Tuyến yên là một tuyến nằm ở nền sọ trong hốc yên bướm (thuộc xương bướm) mặt dưới đại não, gắn với đại não qua phễu não và liên hệ với vùng dưới đồi. Tuyến yên tuy không lớn (chỉ bằng hạt đậu trắng, nặng chừng lg) nhưng là một tuyến rất quan trọng, giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác, mặc dù vậy bản thân tuyến yên cũng vẫn chịu sự chỉ đạo của hệ thần kinh thông qua các nơron nằm ở vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).

Tuyến yên gồm 2 thuỳ: thuỳ trước còn gọi là thuỳ tuyến và thuỳ sau hay thuỳ thần kinh, ngăn cách bằng thuỳ giữa rất mảnh. Các nơron ở phía trước vùng dưới đồi tiết ra các yếu tố kích thích hoặc kìm hãm các tế bào tuyến của thuỳ trước, tiết ra các hoocmôn sau :

Hoocmôn tăng trưởng (GH)

Hoocmôn kích thích tuyến giáp (TSH)

Hoocmôn kích thích vỏ tuyến trên thận (ACTH)

Hoocmôn kích thích tuyến sinh dục (FSH, LH)

Hoocmôn kích thích tuyến sữa (PRL)

Các nơron ở phía sau vùng dưới đồi có sợi trục chạy thẳng xuống thuỳ sau và trực tiếp tiết ra hoocmôn chống đa niệu ADH (còn gọi hoocmôn chống đái tháo nhạt hay chống lợi tiểu) và hoocmôn ôxitôxin.

Vai trò của tuyến yên

Riêng tuyến tuỵ và tuỷ tuyến trên thận hoạt động không chịu ảnh hưởng của tuyến yên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close