Bài 29.8 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.8 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P ...

Quảng cáo

Đề bài

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là 

A. \({P_2}{O_3}\)           B. \({P_2}{O_5}\)            

C. \(P{O_2}\)                  D. \({P_2}{O_4}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tìm số mol nguyên tử P và O trong 1 mol hợp chất => Công thức của oxit.

Cách 2: Gọi công thức hóa học của oxit photpho là \({P_x}{O_y}\)

Lập tỉ lệ khối lượng:

\(\dfrac{{x \times 31}}{{142}}=\dfrac{{43,66}}{{100}}\) => x

\(\dfrac{{y \times 16}}{{142}}=\dfrac{{56,34}}{{100}}\) => y

=> Công thức của oxit.

Lời giải chi tiết

Cách 1: - Tìm \({m_P}\) và \({m_O}\) trong 1 mol hợp chất:

\({m_P} =\dfrac{{142 \times 43,66}}{{22,4}} \approx 62(g);{m_O} = 142 - 62 = 80(g)\) .

-Tìm số mol nguyên tử P và O trong 1 mol hợp chất :

\({n_P} = \dfrac{{62}}{{31}}  = 2(mol);{n_O} = \dfrac{{80}}{{16}} = 5(mol)\) .

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử P và 5 nguyên tử O. Công thức hóa học của hợp chất là :\({P_2}{O_5}\)  .

Cách 2:  Gọi công thức hóa học của oxit photpho là \({P_x}{O_y}\) .

Lập các tỷ số khối lượng:

\(\dfrac{{x \times 31}}{{142}}=\dfrac{{43,66}}{{100}}\) \( \to x \approx 2\)

\(\dfrac{{y \times 16}}{{142}}=\dfrac{{56,34}}{{100}}\) \( \to y = 5\)

Công thức hóa học của oxit photpho là \({P_2}{O_5}\)

=> Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài