Bài 29.13 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.13 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit . Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol oxi, số mol photpho.

+) PTHH:  \(4P\,\,\,\, + \,\,\,\,\,5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

 Dựa vào phương trình hoá học và số liệu đề bài cho xem chất nào dư, chất nào tác dụng hết, tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo chất tác dụng hết.

+) Sử dụng công thức tính hiệu suất: 

\(H\%  = \dfrac{{m\,{\,_{Thuc\,\,te}}}}{{{m_{Li\,\,thuyet}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

\({n_P} = \dfrac{{5}}{{31}}= 0,16(mol);{n_{{O_2}}} =\dfrac{{2,8 \times 20}}{{22,4 \times 100}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

                \(4P\,\,\,\, + \,\,\,\,\,5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

Theo pt :  4 mol        5 mol     2 mol 

Theo đb:   0,16 mol    0,025 mol

Ta có tỷ lệ: \(\dfrac{{0,16}}{4} > \dfrac{{0,025}}{5} \to \) dư P nên tính khối lượng \({P_2}{O_5}\) theo \({O_2}\)

\({n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{{0,025 \times 2}}{{5}} = 0,01(mol)\)

Khối lượng \({P_2}{O_5}\) thực tế thu được : \(142 \times 0,01 \times \dfrac{{80}}{{100}} = 1,136(g)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải