Bài 29.17 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.17 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với...

Quảng cáo

Đề bài

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng oxi dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng tăng so với hỗn hợp ban đầu là 2 g. Tính m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi số mol của Mg và Al là x (mol)

+) PTHH: \(2Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2MgO\,\,\,(1)\)

           \(4Al\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

+) Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng oxi tham gia phản ứng 

+) Theo đề bài ta lập pt ẩn x. Giải pt => x => m.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(2Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2MgO\,\,\,(1)\)

x mol           0,5x mol

\(4Al\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

x mol           \(\dfrac{{3x}}{4}\) mol

Khối lượng chất rắn tăng = khối lượng oxi tham gia phản ứng =2 g

Theo phương trình (1) ,(2) và đề bài, ta có :

\(0,5x + \dfrac{{3x}}{4} = \dfrac{{2}}{32} = 0,0625(mol) \to x = 0,05\)

m = 0,05 (24+27) = 2,55 (g)

 loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải