Bài 29.20 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.20 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng khí oxi do cây cối trên 5 hecta đất trồng sinh ra mỗi ngày. Biết rằng số mol khí oxi cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic hấp thụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính \({n_{C{O_2}}}\) trên mỗi hecta.

+) Ta có \({n_{C{O_2}}} = {n_{{O_2}}}\) => Khối lượng oxi sinh ra trên 5 hecta.

Lời giải chi tiết

Đổi 100kg=100000g

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{m}}{M}= \dfrac{{100000}}{44} = {n_{{O_2}}}\) sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày.

Khối lượng khí \({O_2}\) sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là:

\({m_{{O_2}}} = \dfrac{{100000 \times 5 \times 32}}{{44}}= 363636(g)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài