Bài 29.19 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.19 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy,  thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này có tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol CO2 và H2O

+) PTHH: \({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

+) Lập tỉ lệ: \(\dfrac{x}{{0,5y}} = \dfrac{{0,3}}{{0,4}} = \dfrac{3}{4} \to \dfrac{x}{y}\)

+) Gọi công thức đơn giản nhất của hợp chất là: \({({C_3}{H_8})_n}\) biện luận n theo M => CTPT của hidrocacbon.

Lời giải chi tiết

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{22,4}= 0,3(mol);{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{7,2}}{{18}} = 0,4(mol);{M_{{C_x}{H_y}}} = 11 \times 4 = 44(g/mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\({C_x}{H_y} + (x + \dfrac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình: \(\dfrac{x}{{0,5y}} = \dfrac{{0,3}}{{0,4}} = \dfrac{3}{4} \to \dfrac{x}{y} = \dfrac{3}{8}\)

Công thức phân tử của hidrocacbon có dạng \({({C_3}{H_8})_n}\) có M = 44 (g/mol). 

Vậy 44n = 44 \( \to \) n=1. Công thức phân tử của hiđrocacbon là \({C_3}{H_8}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài