Bài 29.18 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.18 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với H2O thì có H2 bay ra không ? Nếu cho giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím có đổi màu không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol các chất tham gia phản ứng.

+) PTHH: \(4Na\,\,\,\,\, + \,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \,\,\,2N{a_2}O\)

+) Dựa vào phương trình hoá học và số liệu đề bài cho xem chất nào dư, chất nào tác dụng hết. Từ đó kết luận hiện tượng khi cho giấy quì vào dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

\({n_{Na}} = \dfrac{{4,6}}{23} = 0,2(mol)\)

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{2240}}{{22400}} = 0,1\,(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(4Na\,\,\,\,\, + \,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \,\,\,2N{a_2}O\)

4 mol            1 mol         2 mol

Lập tỷ số: \(\dfrac{{0,2}}{4}\)= 0,05 < \(\dfrac{{0,1}}{1}\) \(\to \) Vậy \({O_2}\) dư, sau phản ứng không còn Na dư nên không có khí hidro bay ra, quỳ tím chuyển thành màu xanh do:

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài