Bài 29.16 Trang 42 SBT hóa học 8

Giải bài 29.16 Trang 42 sách bài tập hóa học 8. Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trong lượng khí O2 vừa thu...

Quảng cáo

Đề bài

Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trong lượng khí O2 vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị cục nam châm hút không ? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính \({n_{KMn{O_4}}}\); \({n_{Fe}}\)

+) PTHH: \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \uparrow \)

Dựa vào PTHH => tính số mol oxi theo KMnO4 

+) PTHH: \(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

+) Lập tỉ lệ để tìm chất dư sau phản ứng => Kết luận Fe còn dư hay không

Lời giải chi tiết

\({n_{KMn{O_4}}} = \dfrac{{1,58}}{{158}}= 0,1(mol);{n_{Fe}} = \dfrac{{5,6}}{{56}} = 0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \uparrow \)

2 mol                                                  1 mol

0,1 mol             \(\to \)                   0,05 mol

\(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_3}{O_4}\)

3 mol            2 mol

Lập tỷ số:\(\dfrac{{0,1}}{3} > \dfrac{{0,05}}{2}\). Vậy Fe còn dư nên sản phẩm sau phản ứng bị nam châm hút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải