Bài 29.11 Trang 41 SBT hóa học 8

Giải bài 29.11 Trang 41 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình chứa 4,48 lít khí oxi (đktc).

b) Khi đốt 6 g cacbon trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy cacbon trong oxi. Dựa vào phương trình hoá học và số liệu đề bài cho xem chất nào dư, chất nào tác dụng hết, tính khối lượng khí CO2 theo chất tác dụng hết.

b) Tương tự phần a.

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}{n_{{O_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,\,C{O_2}\\pt(mol)\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\db(mol)\,\,0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\\Nx:\dfrac{{0,3}}{1} > \dfrac{{0,2}}{1}\end{array}\)

Cacbon dư sau phản ứng,

 \(\begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = {n_{{O_2}}} = 0,2\,\,(mol)\\{m_{C{O_2}}} = 0,2 \times 44 = 8,8\,\,(gam)\end{array}\)

b)

\({n_{C12}} = \frac{6}{{12}} = 0,5\,\,mol;{n_{{O_2}}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\,\,mol\)

   \(C + {O_2} \to C{O_2}\)

1 mol   1 mol      1 mol

0,5         0,6

Tỷ lệ số mol \(\frac{{0,5}}{1} < \frac{{0,6}}{1} \to \)O2 dư, C hết

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{0,5.1}}{1} = 0,5\,\,mol \to {m_{C{O_2}}} = 0,5.44 = 22g\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải